Μεταφορά ΑΜΕΑ και επιβατών με κινητικές δυσκολίες

Η εταιρίαdisabled μας αναλαμβάνει την μεταφορά επιβατών με κινητικές δυσκολίες εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να σηκωθούν και να καθίσουν στο κάθισμα του αυτοκινήτου και το αμαξίδιο να μπει στον χώρο αποσκευών.

Ο οδηγός μας μπορεί να βοηθήσει εφόσον του ζητηθεί και θα το κάνει με προθυμία.