Μεταφορά κοινωνικών εκδηλώσεων

Για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις η εταιρία μας προσφέρει την δυνατότητα μεταφοράς ενός ή περισσοτέρων ατόμων ταυτόχρονα την ώρα που θα μας υποδείξετε σε οποιοδήποτε σημείο.

Υπάρχει η επιλογή αναμονής των οχημάτων για μεταφορά σε άλλον ή πολλαπλούς προορισμούς.

Η υπηρεσία λειτουργεί κατόπιν ραντεβού αλλά και σε άμεσο χρόνο (την ώρα που το χρειάζεστε) .