Αποστολή – Όραμα

Αποστολή της εταιρίας μας είναι να παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς ταξί, με ασφάλεια, συνέπεια, επαγγελματισμό, και ευγένεια προς το επιβατικό κοινό και την κοινωνία της πόλης του Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης γενικότερα, λαμβάνοντας πρώτα και πάντα υπόψη τις ανάγκες των επιβατών μας και επισκεπτών στον νησί . Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών μέσων που εξυπηρετούν την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών μας προς τους επιβάτες μας, προς τους συνεργάτες μας αλλά και προς τα μέλη-οδηγούς της εταιρίας. Η εφαρμογή ομαδικής εργασίας και συναδελφικής κατανόησης, αλλά και η σωστή εκπαίδευση των μελών-οδηγών και των στελεχών της εταιρίας, μας επιτρέπει να βελτιώνουμε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας μέσα από ένα εργασιακό περιβάλλον υγειές και παραγωγικό, με τελικό αποδέκτη τον επιβάτη μας.

Όραμα μας είναι η Candia Taxi να γίνει συνώνυμο της υψηλής ποιότητας μεταφοράς με ταξί, και συγχρόνως να προσφέρουμε μέρα με την ημέρα ακόμα καλύτερες υπηρεσίες στους επιβάτες μας αλλά και στους συνεργάτες μας.
Να αναπτύσσουμε συνεχώς νέους τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας, διασφαλίζοντας το μακροπρόθεσμο συμφέρον της εταιρίας μας, καθώς και την ανάπτυξή της σε σταθερή βάση. Συγχρόνως να επενδύουμε σε μακροπρόθεσμες και σταθερές συνεργασίες στρατηγικού χαρακτήρα που μπορούν να προσφέρουν την ποιότητα, που θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες αναβάθμισης των υπηρεσιών μας, προς τους επιβάτες αλλά και τα μέλη-οδηγούς μας.